Spoľahlivosť
Prístup k zákazníkom
Ľudia
Inovácie
Šetrnosťou k zdravému prostrediu