• Stať sa najvýznamnejším dodávateľom tepla v mestských tepelných hospodárstvach na území Slovenska a Českej republiky.


  • Naším prvoradým cieľom je spoľahlivá a kvalitná dodávka tepla k maximálnej spokojnosti našich zákazníkov. Riadime sa pritom princípmi čistého a etického podnikania rešpektujúceho spoločenské, technické a enviromentálne požiadavky súčasnosti.