Teplo GGE


V roku 2000 sme získali v MČ Bratislava - Devínska Nová Ves prevádzku tepelného hospodárstva do dlhodobého prenájmu
  • V rokoch 2003 a 2004 sme zrealizovali komplexnú modernizáciu tepelného hospodárstva
  • Inštalovali sme nové moderné plynové kotly so špičkovou modulovanou reguláciou a kondenzačnými výmenníkmi na spalinách
  • Zaviedli sme vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla inštaláciou ôsmich kogeneračných jednotiek s celkovým elektrickým výkonom 1972 kW a celkovým tepelným výkonom 2356 kW
  • Vyrobená elektrická energia je dodávaná do distribučnej siete západoslovenskej energetiky a zároveň je využívaná na krytie vlastnej potreby, pri 100 % využití vyrobeného tepla
  • Ročne predáme 200 000 GJ tepla a vyrobíme 13 190 MWh elektriny – teplom zásobujeme dve sídliská v Devínskej Novej Vsi
  • Pripravujeme rozšírenie kombinovanej výroby o ďalšiu jednotkuGaléria

Momentálne nie sú pridané žiadne fotografie.