Informujeme

Novinky

Obmedzenie dodávky teplej úžitkovej vody 05.07.2024

Vážení občania mesta Snina, vážení odberatelia, Teplo GGE s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, prevádzka Snina v zmysle § 26, ods. 1, písm. a) a ods. 2 Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení oznamuje všetkým svojim odberateľom napojeným na centrálne zásobovanie teplom, že z…

Cenové rozhodnutie

Vážení obyvatelia Považskej Bystrice, odberatelia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o zvýšení cien za dodávku tepla na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Nové ceny platia od 1.3. 2022 do 31. 12. 2022, bližšie informácie nájdete v rozhodnutiach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví…

Obmedzenie dodávky 25.2.2021

Vážení občania mesta Snina, vážení odberatelia, dňa 25. 2. došlo v dôsledku poruchy v distribučnej sieti Východoslovenskej distribučnej, a.s., k obmedzeniu výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody. Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme, a ubezpečujeme Vás, že vzniknutú…

Energetická skupina GGE má nového riaditeľa divízie tepla

Vo vrcholovom manažmente slovenskej energetickej skupiny GGE dochádza k zmene. Od 1. apríla 2019 získala nového generálneho riaditeľa pre svoju dcéru Teplo GGE s. r. o., Jeromea Valettea. „V GGE plánujem pokračovať v nastavenom profesionálnom trende riadenia prevádzok a teším sa na nové výzvy, ktoré ma čakajú.…

Skupina GGE minulý rok konsolidovala svoje aktíva, prejavilo sa to v zlepšení výsledkov

Skupina GGE patrí k jedným z mála slovenských energetických firiem, ktoré sa aktívne pustili aj za hranice. Dnes je vďaka dcérskej spoločnosti Duon najväčším dodávateľom LNG v Poľsku. Slovensko sa však podľa jej generálneho riaditeľa Jana Vymazala určite nedostalo na druhú koľaj. Väčšia časť z 18 miliónov…

Dokumenty na stiahnutie