Cenové rozhodnutie

Vážení obyvatelia Považskej Bystrice, odberatelia,

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o zvýšení cien za dodávku tepla na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Nové ceny platia od 1.3. 2022 do 31. 12. 2022, bližšie informácie nájdete v rozhodnutiach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (odklik do sekcie cenové rozhodnutia).

Dovoľte nám uistiť vás, že v tomto období extrémneho rastu cien plynu robíme všetko preto, aby sme v čo najväčšej miere tlmili dopad celosvetového vývoja cien na ceny tepla pre našich odberateľov.  

 

Jérôme Valette

Konateľ Teplo GGE, s.r.o.