Devínska Nová Ves

Tepelné hospodárstvo v Devínskej Novej Vsi bolo od roku 2000 prevádzkované spoločnosťou Tenergo Brno, a.s. organizačná zložka Martin. V roku 2003 a 2004 došlo ku komplexnej rekonštrukcii tepelného hospodárstva. V roku 2011 došlo k zmene akcionárskej štruktúry a TENERGO Brno, a.s. organizačná zložka Martin  sa stala, ako prevádzka, súčasťou spoločnosti Teplo GGE s.r.o, ktorá tepelné hospodárstvo prevádzkuje aj v súčasnosti. Tepelné hospodárstvo pozostáva z troch kotolní: K30, K31 a K32. Hlavnou  úlohou je zásobovanie časti pôvodnej obce Devínska Nová Ves  a novo vybudovaných sídlisk Kostolné a Podhorské, teplom a teplou vodou. V súčasnosti sa teplo vo všetkých troch kotolniach vyrába prevažne v procese vysokoúčinnej kombinovanej výroby, tepelných čerpadiel, pričom plynové kotly slúžia na pokrytie špičiek potreby tepla jednotlivých okruhov.

Celková ročná dodávka tepla sa pohybuje v priemere na úrovni 28 000MWh, v závislosti od klimatických podmienok.

Informujeme

Momentálne pre Vás nemáme žiadne nové správy.

Devínska Nová Ves

EISNEROVA 25
Bratislava 841 07

Telefón
+421 904 389 778