Považská Bystrica

Sme stabilným a spoľahlivým dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody pre viac ako 8 800 bytových jednotiek a nebytových objektov.

Našou snahou je zabezpečenie spoľahlivej  dodávky tepla a teplej úžitkovej vody domácnostiam, objektom občianskej vybavenosti a podnikateľským subjektom za ekonomicky prijateľnú cenu.

V rokoch 2010 až 2020 sme zrealizovali modernizáciu systému centrálneho zásobovania teplom (CZT), počas ktorej sme pripojili rozvody tepla na nový centrálny zdroj výroby tepla – paroplynový cyklus, obnovili viaceré odovzdávacie stanice tepla, položili nové predizolované horúcovodné rozvody tepla, inštalovali sme u našich odberateľov 220 kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST), modernizovali centrálny dispečing a plne automatizovali zber údajov z meradiel tepla.

Aktívne sa zaujímame o potreby našich zákazníkov a robíme všetko pre ich bezstarostnosť a pohodlie súvisiace so zabezpečovaním dodávok tepla a teplej úžitkovej vody. Preto sa o naše zariadenia staráme 24 hodín denne s cieľom zabezpečenia vysokej kvality, plynulosti a spoľahlivosti dodávky tepla.

Dôležitým aspektom obnovy je okrem iného i zníženie znečistenia ovzdušia a s ním spojené zlepšenie životného prostredia v meste.

Informujeme

Momentálne pre Vás nemáme žiadne nové správy.

Považská Bystrica

Robotnícka 2160
Považská Bystrica
017 01

Telefón
+421 903 515 933