Snina

V mesta Snina sme stabilným a spoľahlivým partnerom pre dodávku tepla a teplej úžitkovej vody už 8 rokov.  Počas tohto obdobia sme investovali hlavne do modernizácie rozvodov do modernizácie tepelného hospodárstva. V priebehu dvoch rokov sme realizovali rekonštrukciu 18 000 metrov podzemného potrubia.  Od roku 2002 do roku 2018 sme inštalovali 174 domových odovzdávacích staníc. V meste prevádzkujeme 3 plynové kotolne z ktorých sme jednu v roku 2006 upravili modernou technológiou na spaľovanie plynu a biomasy- bukovej štiepky o výkone 2MW. Ročná produkcia elektriny z kogeneračnej jednotky na kotolní K3A je cca 50 MWh, a slúži výhradne na krytie vlastnej spotreby.
Naším prvoradým cieľom je spoľahlivá a kvalitná dodávka tepla a teplej vody k maximálnej spokojnosti našich zákazníkov. V našej prevádzke v meste Snina  kladieme veľký dôraz na životné prostredie. Naše investície a úsilie smerujeme k tomu aby sme prispievali k zníženiu znečistenia ovzdušia a zlepšovali tak kvalitu prostredia.

Informujeme

Momentálne pre Vás nemáme žiadne nové správy.

Snina

Strojárska 4455/89A
Snina 069 01

Telefón
+421 57 2424 324