Obmedzenie dodávky 25.2.2021

Vážení občania mesta Snina, vážení odberatelia,

dňa 25. 2. došlo v dôsledku poruchy v distribučnej sieti Východoslovenskej distribučnej, a.s., k obmedzeniu výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody. Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme, a ubezpečujeme Vás, že vzniknutú situáciu s VSD, a.s.,  intenzívne riešime.

Zároveň Vás uisťujem, že naše zariadenia a tepelné rozvody sú pripravené okamžite, po odstránení poruchy v distribučnej sieti Východoslovenskej distribučnej, a.s., obnoviť dodávku tepla a teplej vody do všetkých domácností a odberných miest v meste Snina.

 

Vladimir Minčič

riaditeľ Teplo GGE , s.r.o. prevádzka Snina