O nás

V rámci skupiny GGE a.s. sme zastrešili dovtedy samostatne fungujúce tepelné hospodárstva miest i mestských častí.
 

Na Slovensku prevádzkujeme tepelné hospodárstva  už viac ako 10 rokov. Sme stabilným a spoľahlivým dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody pre viac ako 26 000 domácnosti v v jednotlivých mestách. Máme viac ako 80 kilometrov tepelných rozvodov. Pôsobíme v  šiestich mestách Považská Bystrica, Devínska Nová Ves, Snina a Želiezovce, kde prevádzkujeme systém riadenia tepla vo forme centrálneho zásobovania teplom (ústredné kúrenie). V porovnaní s individuálnymi zdrojmi tepla ide o ekologickejší spôsob, ako zabezpečiť vykurovanie domácností a spoločností, alebo ako dodávať technologické teplo priemyselným zákazníkom.

Dôležitým aspektom obnovy je okrem iného i zníženie znečistenia ovzdušia a s ním spojené zlepšenie životného prostredia v meste.

Prítomnosť silného finančného investora v skupine GGE – britského investičného fondu Infracapital, ktorý je súčasťou globálnej finančno-poisťovacej skupiny M&G, prináša našim klientom garanciu stability a spoľahlivosti.

Dodávame energiu, máme čísla

18 000 MWh

elektrickej energie

26 mil. EUR

Tržby

26 000

domácností

150 000 MWh

tepla

Odbornosť

Angažovanosť

Dôveryhodnosť

Jednoduchosť

Míľniky GGE

2007

GGE vzniká ako nový hráč v energetickom odvetví na Slovensku.

2008

GGE získava svoju prvú akvizíciu – spoločnosť Pov Byt v Považskej Bystrici, ktorá sa stane jednou z našich najúspešnejších investícií. V meste začíname s rozsiahlymi investíciami do tepelnej infraštruktúry.

2009

GGE pokračuje v akvizíciou na juhu Slovenska. Southerm v Dunajskej Strede sa pridáva do portfólia rastúcej spoločnosti.

2010

Považskej Bystrici vrcholia rozsiahle investície spustením modernej a ekologickej kogeneračnej jednotky s inštalovaným výkonom elektriny na úrovni 60 MWea tepla 54 MWt. Viac informácií

Zároveň v meste prebieha aj rekonštrukcia rozvodov a postupné vybudovanie odovzdávajúcich staníc. Viac informácií

V Dunajskej prebieha rozsiahla rekonštrukcia rozvodov tepla, teplej vody a kotolne, ako aj inštalácia nových kogeneračných jednotiek s inštalovaným výkonom elektriny na úrovni 2 + 3 MWe, čo zodpovedá 6 MWt. Viac informácií

Akvizícia Tenergo Brno – GGE rozširuje svoje portfólio o poskytovanie inžinieringových služieb.

2011

Elgas začal pre svojich koncových zákazníkov, ako prvý dodávateľ na Slovensku, poskytovať združenú dodávku plynu a elektriny.

Elgas vstupuje do Srbska ako prvý alternatívny predajca plynu v krajine.

 

2012

Akvizícia spoločnosti Energy Snina. Do portfólia GGE pribudlo nové portfólio domácností, ktorým zabezpečujeme dodávku tepla.

Vznik Teplo GGE, zlúčením Tenergo Brno a Pov Byt. Teplo GGE zastrešuje aj administratívne a podporné úkony pre ostatné prevádzky vyrábajúce teplo v rámci skupiny.

2013

Skupina GGE spúšťa po rozsiahlej investícii, nový moderný kogeneračný zdroj tepla v areáli Energy Snina. Dochádza aj k zmene palivovej základne z uhlia a biomasy na zemný plyn.

Vstup na poľský trh. Dochádza ku kúpe poľského obchodníka s elektrinou Enet Energy Polska a následne k jeho začleneniu do štruktúry skupiny ako Elgas Poľsko.

Expanzia aj na trh v Českej republike. Vzniká Elgas CZ.

2014

Elgas sa stáva tretím najväčším dodávateľom plynu na slovenskom trhu. Podarilo sa mu prekročiť hranicu 1,4 miliónu MWh dodaného plynu.

2015

Do GGE, a.s. vstupuje nový strategický investor – Infracapital, investičný fond globálnej poisťovaco-finančnej skupiny Prudential.* v roku 2019 došlo k rozdeleniu a Infracapital bol nahradený spoločnosťou M&G.

Elgas pokračuje vo svojej úspešnej ceste, láme aj pomyselnú hranicu 1 milióna MWh dodanej elektriny. Do konca roka toto číslo ešte zvýšil až na 1,3 milióna MWh.

Akvizícia prvej výrobnej kapacity v Poľsku – v meste Siemianowice Słaskie (Cieplownia Siemianowice).

2016

Akvizícia teplární a tepelných hospodárstiev (vlastnených spoločnosťou IDEA98) v mestách Tarnowskie Góry a Pyskowice.

Po dlhšom čase dochádza k akvizícii na Slovensku. GGE rozširuje svoje portfólio o tepelné hospodárstvo v Seredi.

Predchádzajúci Nasledujúci

Ekologické centrálne zásobovanie teplom

Naše systémy centrálneho zásobovania teplom, na rozdiel od individuálnych zdrojov, výrazne menej zaťažujú ovzdušie v mestách. Aj pri výrobe tepla totiž kladieme dôraz na inovácie, trvalú udržateľnosť a spoľahlivosť. Naše zdroje využívajú obnoviteľné zdroje energií, ako aj vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla.

Efektívnosť pri výrobe znamená aj menší dopad na životné prostredie. Veríme, že naše podnikanie v mestách kde pôsobíme musí v maximálnej možnej miere zachovať prírodné bohatstvo krajiny. Aj preto sú všetky tepelné hospodárstva, ktoré prevádzkujeme,  systémy centrálneho zásobovania teplom. Individuálne zdroje tepla sú pre prírodu i človeka výrazne zaťažujúcejšie ako centrálna výroba. Vďaka rozsiahlym investíciám do 90 km rozvodov tepla, ktoré v mestách a obciach prevádzkujeme, sme maximalizovali efektívnosť prepravy vykurovacieho média. Vďaka minimálnym stratám tepla máme pri výrobe tepla omnoho nižšiu spotrebu prvotných surovín.

Byť ohľaduplný k životnému prostrediu, nie je len o číslach a efektívnosti, pre nás  je to spôsob myslenia.