Želiezovce

Tepelné hospodárstvo v meste Želiezovce prevádzkujeme od roku 2008. V roku 2009 sme zrealizovali zmenu koncepcie palivovej základne implementovaním modernej technológie na spaľovanie biomasy – fytomasy (obilnej slamy) s výkonom teplovodného kotla 2 MW.

Súčasťou modernizácie bolo i osadenie kogeneračnej jednotky, ktorá pracuje v režime krytia vlastnej spotreby elektrickej energie zdroja, pri 100 % využití vyrobeného tepla.

Naším prvoradým cieľom je spoľahlivá a kvalitná dodávka tepla k maximálnej spokojnosti našich zákazníkov. V našej spoločnosti kladieme veľký dôraz na životné prostredie. Naše investície a úsilie smerujeme k tomu aby sme prispievali k zníženiu znečistenia ovzdušia a zlepšovali tak kvalitu prostredia v meste Želiezovce

Informujeme

Momentálne pre Vás nemáme žiadne nové správy.

Želiezovce

Mierová 51
Želiezovce 937 01

Telefón
+421 36 7710 120