Energetická skupina GGE má nového riaditeľa divízie tepla

Vo vrcholovom manažmente slovenskej energetickej skupiny GGE dochádza k zmene. Od 1. apríla 2019 získala nového generálneho riaditeľa pre svoju dcéru Teplo GGE s. r. o., Jeromea Valettea.

„V GGE plánujem pokračovať v nastavenom profesionálnom trende riadenia prevádzok a teším sa na nové výzvy, ktoré ma čakajú. Naši klienti sa môžu aj naďalej spoľahnúť na kvalitnú a bezproblémovú dodávku energií,“ hovorí Jerome Valette. Skupina GGE prevádzkuje výrobné zdroje na Slovensku aj v zahraničí. Za rok 2018 vyprodukovali zdroje vlastnené skupinou 287 GWh elektrickej energie a skoro 363 GWh tepla.

„Je podstatné ,že sa nám podarilo na dôležitý post riaditeľa Teplo GGE získať človeka ako Jerome. Jeho dlhoročné skúsenosti budú pre skupinu obohatením, vďaka tomu máme od neho vysoké očakávania,“ hovorí Jan Vymazal, generálny riaditeľ skupiny GGE.

Jerome Valette prináša do GGE bohaté skúsenosti z energetického sektora. Na riaditeľskú stoličku v Teplo GGE prichádza z pozície technického riaditeľa vo Veolia Energia Slovensko a.s.. Predtým pôsobil roky v riadiacich pozíciách v rámci Veolia Group na Slovensku.

Skupina GGE:

Spoločnosť GGE, založená v roku 2007, je s ročnými tržbami na úrovni 300 miliónov eur, jednou z rýchlo rastúcich energetických spoločností v strednej a východnej Európe. GGE je prostredníctvom dcérskych spoločností významným obchodníkom s energetickými komoditami v strednej a východnej Európe.

Spoločnosti patriace do skupiny GGE zastrešujú celý energetický cyklus – od dodávky paliva pre výrobu energií, cez výrobu a distribúciu energií, prevádzku a údržbu zariadení na výrobu energie. Na Slovensku, napríklad, prevádzkuje paroplynový cyklus v Považskej Bystrici, zastrešuje výrobu a dodávku tepla v Dunajskej Strede, Seredi či Devínskej Novej Vsi.

Skupina GGE je aktívna aj na zahraničných trhoch, napríklad v Poľsku, kde napríklad od roku 2017 vlastní DUON zameraný na sieťové dodávky zemného plynu, ako aj na dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG). Má k dispozícii vlastnú infraštruktúru, a to viac ako 480 km potrubí a 20 skvapaľnovacích staníc LNG.

Od roku 2015 je strategickým investorom v GGE britský investičný fond Infracapital, ktorý je súčasťou globálnej finančno-poisťovacej skupiny Prudential.