Považská Bystrica
Robotnícka 2160 
017 01 Považská Bystrica

tel.: +421 42 437 8322; 8318
fax: +421 42 432 3821

e-mail: infoPB@teplogge.sk 
www.teplogge.sk

Devínska Nová Ves
EISNEROVA 25
941 07 Bratislava
tel: +421 2 64 538 037
fax: +421 2 64 538 038
e-mail: infoDNV@teplogge.sk 
www.teplogge.sk

Snina
Strojárska 4455/89A
069 01 Snina
Tel: +421 57 2424 324
e-mail: infoSN@teplogge.sk 
www.teplogge.sk

Želiezovce
Schubertova 28
937 01 Želiezovce
tel: +421 36 7710 120
fax: +421 36 7710 120
e-mail: infoZE@teplogge.sk 
www.teplogge.sk

Ochrana osobných údajov
tel.: +421 2 3268 3800
e-mail: gdpr@gge.sk