V rámci skupiny GGE a.s. sme zastrešili dovtedy samostatne fungujúce tepelné hospodárstva miest i mestských častí.

  • Vyrábame elektrickú energiu a teplo vysokoúčinnou kombinovanou výrobou
  • Ročne dodáme 1 milión GJ tepla
  • Zásobujeme teplom 35 000 bytových jednotiek a nebytových objektov na Slovensku
  • Využívame obnoviteľné zdroje na výrobu energií a šetríme životné prostredie
  • Prevádzkujeme tepelný systém v mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves a v mestách Považská Bystrica, Snina a Želiezovce
  • Na modernizáciu centrálneho zásobovania teplom v mestách na Slovensku sme preinvestovali 16 miliónov eur