Teplo GGE


Sme stabilným a spoľahlivým dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody do 8 700 bytových jednotiek a nebytových objektov
  • Našou snahou je zabezpečenie spoľahlivej a hospodárnej dodávky tepla a teplej úžitkovej vody domácnostiam, objektom občianskej vybavenosti a podnikateľským subjektom za ekonomicky prijateľnú cenu
  • Aktívne sa zaujímame o potreby našich zákazníkov a robíme všetko pre ich bezstarostnosť a pohodlie súvisiace so zabezpečovaním dodávok tepla a teplej úžitkovej vody
  • O naše zariadenia sa staráme 24 hodín denne s cieľom zabezpečenia vysokej kvality, plynulosti a spoľahlivosti dodávky tepla
  • V rokoch 2010 až 2016 sme zrealizovali modernizáciu systému centrálneho zásobovania teplom (CZT), počas ktorej sme pripojili rozvody tepla na nový centrálny zdroj výroby tepla - paroplynový cyklus, obnovili viaceré odovzdávacie stanice tepla, položili nové horúcovodné rozvody tepla, inštalovali sme u našich odberateľov 140 kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST), modernizovali centrálny dispečing a plne automatizovali zber údajov z meradiel tepla
  • Výsledkom rozsiahlej modernizácie CZT a výstavby paroplynového cyklu je SCZT Považská Bystrica jeden z najmodernejších systémov zásobovania teplom a teplou vodou na Slovensku
  • Dôležitým aspektom obnovy je okrem iného i zníženie znečistenia ovzdušia a s ním spojené zlepšenie životného prostredia v meste


Galéria

Momentálne nie sú pridané žiadne fotografie.