Štandardy kvality

V zmysle vyhlášky č. 92/2011 Z. z. platnej pre obdobie od 1. 1. 2012 do 14. 9. 2012 a vyhlášky č. 277/2012 Z. z. platnej pre obdobie od 15. 9. 2012 do 31. 12. 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla za kalendárny rok 2012, Vám za spoločnosť Teplo GGE s. r. o. predkladáme sumárne vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2012. Na stiahnutie tu.


Zlúčenie prevádzok

Tepelné hospodárstva prevádzkované energetickou skupinou GGE v rámci spoločností Tenergo Brno, a.s. a POV BYT s.r.o., boli 1. februára 2012 zlúčené do novovzniknutej spoločnosti Teplo GGE s. r. o. Pod hlavičkou Teplo GGE fungujú od tohto dňa prevádzky spoločnosti v Považskej Bystrici, Devínskej Novej Vsi, Snine a Želiezovciach. Pod organizačné vedenie spoločnosti spadá aj autonómne pôsobiaca spoločnosť SOUTHERM v Dunajskej Strede, zásobujúca teplom väčšiu časť mesta. Generálnym riaditeľom spoločnosti sa stal Ing. Rudolf Pradla, odborník s dlhoročnými skúsenosťami v tepelnej energetike.


Zefektívňovanie

Spoločnosť Teplo GGE v rámci zefektívňovania fungovania svojich prevádzok v roku 2013 realizovala investíciu do vybudovania ďalšej kogeneračnej jednotky v rámci prevádzky Devínska Nová Ves. Jednotka má inštalovaný elektrický výkon 1,0 MW.