Teplo GGE


V priebehu dvoch rokov sme realizovali rekonštrukciu 18 000 metrov podzemného potrubia, kde sme modernizovali starý 4- trubkový systém rozvodov uložený v kanáloch na moderný 2- trubkový systém z predizolovaného potrubia
  • V rokoch 2003 a 2004 sme zrealizovali komplexnú modernizáciu tepelného hospodárstva
  • Inštalovali sme okolo 160 domových odovzdávacích staníc
  • Väčšiu časť tepla nakupujeme na základe dlhodobej zmluvy zo zdroja umiestneného v priľahlom priemyselnom komplexe
  • Zostávajúcu časť tepla vyrábame v troch plynových kotolniach, z ktorých sme jednu v roku 2006 upravili modernou technológiou na spaľovanie plynu a biomasy- bukovej štiepky
  • V rámci cca 21 000 GJ tepla, ktoré v tejto tepelne oddelenej časti mesta predáme, sme nasadili biomasový kotol spaľujúci bukovú štiepku s výkonom 2 MW


Galéria