Spoľahlivý partner

Zásobujeme teplom a teplou vodou 30 000 bytových a nebytových objektov na Slovensku

Investovali sme

Za posledných 10 rokov sme investovali viac ako 17mil EUR do modernizácie CZT

Ekologicky

Využívame obnoviteľné zdroje na výrobu energií a šetríme životné prostredie

Považská Bystrica

Devínska Nová Ves

Želiezovce

Ekologické centrálne zásobovanie teplom

Naše systémy centrálneho zásobovania teplom, na rozdiel od individuálnych zdrojov, výrazne menej zaťažujú ovzdušie v mestách. Aj pri výrobe tepla totiž kladieme dôraz na inovácie, trvalú udržateľnosť a spoľahlivosť. Naše zdroje využívajú obnoviteľné zdroje energií, ako aj vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla.

Efektívnosť pri výrobe znamená aj menší dopad na životné prostredie. Veríme, že naše podnikanie v mestách kde pôsobíme musí v maximálnej možnej miere zachovať prírodné bohatstvo krajiny. Aj preto sú všetky tepelné hospodárstva, ktoré prevádzkujeme,  systémy centrálneho zásobovania teplom. Individuálne zdroje tepla sú pre prírodu i človeka výrazne zaťažujúcejšie ako centrálna výroba. Vďaka rozsiahlym investíciám do 90 km rozvodov tepla, ktoré v mestách a obciach prevádzkujeme, sme maximalizovali efektívnosť prepravy vykurovacieho média. Vďaka minimálnym stratám tepla máme pri výrobe tepla omnoho nižšiu spotrebu prvotných surovín.

Byť ohľaduplný k životnému prostrediu, nie je len o číslach a efektívnosti, pre nás  je to spôsob myslenia.

Viac informácií

Informujeme

Cenové rozhodnutie

Vážení obyvatelia Považskej Bystrice, odberatelia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o zvýšení cien za dodávku tepla na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Nové ceny platia od 1.3. 2022 do 31. 12. 2022, bližšie informácie nájdete v rozhodnutiach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví…

Obmedzenie dodávky 25.2.2021

Vážení občania mesta Snina, vážení odberatelia, dňa 25. 2. došlo v dôsledku poruchy v distribučnej sieti Východoslovenskej distribučnej, a.s., k obmedzeniu výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody. Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme, a ubezpečujeme Vás, že vzniknutú…

Energetická skupina GGE má nového riaditeľa divízie tepla

Vo vrcholovom manažmente slovenskej energetickej skupiny GGE dochádza k zmene. Od 1. apríla 2019 získala nového generálneho riaditeľa pre svoju dcéru Teplo GGE s. r. o., Jeromea Valettea. „V GGE plánujem pokračovať v nastavenom profesionálnom trende riadenia prevádzok a teším sa na nové výzvy, ktoré ma čakajú.…

Skupina GGE minulý rok konsolidovala svoje aktíva, prejavilo sa to v zlepšení výsledkov

Skupina GGE patrí k jedným z mála slovenských energetických firiem, ktoré sa aktívne pustili aj za hranice. Dnes je vďaka dcérskej spoločnosti Duon najväčším dodávateľom LNG v Poľsku. Slovensko sa však podľa jej generálneho riaditeľa Jana Vymazala určite nedostalo na druhú koľaj. Väčšia časť z 18 miliónov…